[ { "id":156496, "name":"Apple корпораци iPhone X-ийн хямд загварыг гаргана ", "description":"Apple корпораци iPhone X-ийн хямд загварыг гаргана ", "pageSize": 10, "pageNumber": 1, "totalNumberOfElements": 63, "published":1519792025000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2018/2/418fcff26baf66794bdec9d75124a017/21hv7v4qtfcpsknnm9qt8i980n_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2018/2/418fcff26baf66794bdec9d75124a017/21hv7v4qtfcpsknnm9qt8i980n_b.jpg", "width": 1280, "height": 720 } }, { "id":155707, "name":"Эрдэмтэд эсийн хувиллын аргаар сармагчин гаргаж авчээ", "description":"Эрдэмтэд эсийн хувиллын аргаар сармагчин гаргаж авчээ", "published":1517217929000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2018/1/c24baf15edc62f0fb74a59d2d655d857/629enhbre65s7reiipqbb5bm2n_t.jpeg", "bigPath": "/mongoluls/images/2018/1/c24baf15edc62f0fb74a59d2d655d857/629enhbre65s7reiipqbb5bm2n_b.jpeg", "width": 930, "height": 689 } }, { "id":155610, "name":"Хүнийг клоны аргаар хувилдаг болно", "description":"Хүнийг клоны аргаар хувилдаг болно", "published":1516939015000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2018/1/d15f821a5373a1977777fe6d1a4632a3/6hbu11kkrjk6bnetvudkd4ccl3_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2018/1/d15f821a5373a1977777fe6d1a4632a3/6hbu11kkrjk6bnetvudkd4ccl3_b.jpg", "width": 690, "height": 300 } }, { "id":155589, "name":"Ирэх сард хоёр жижиг гараг дэлхийн рүү ойртож ирнэ", "description":"Ирэх сард хоёр жижиг гараг дэлхийн рүү ойртож ирнэ", "published":1516930537000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2018/1/4507d3f95f6ce103862165bd9add63a1/250v9vinrcs41oc8b5nmddqot1_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2018/1/4507d3f95f6ce103862165bd9add63a1/250v9vinrcs41oc8b5nmddqot1_b.jpg", "width": 600, "height": 385 } }, { "id":154951, "name":"Телевиз уян, эвхэгддэг боллоо", "description":"Телевиз уян, эвхэгддэг боллоо", "published":1515729738000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2018/1/cd69b804273e9443920f2ded1e0a1b90/6dd6s089puih1p43pdtkf0k6sg_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2018/1/cd69b804273e9443920f2ded1e0a1b90/6dd6s089puih1p43pdtkf0k6sg_b.jpg", "width": 1050, "height": 788 } }, { "id":154735, "name":"Япон улсын засгийн газар тэтгэлэг зарлагдлаа", "description":"Япон улсын засгийн газар тэтгэлэг зарлагдлаа", "published":1515467520000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2018/1/868d5055c55492d95276154c152feea4/46hl85bhakibcl4tgl9gaivrl4_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2018/1/868d5055c55492d95276154c152feea4/46hl85bhakibcl4tgl9gaivrl4_b.jpg", "width": 600, "height": 400 } }, { "id":154618, "name":"Усан доор хүнсний ногоо, гүзээлзгэнэ тарьж байна", "description":"Усан доор хүнсний ногоо, гүзээлзгэнэ тарьж байна", "published":1515143260000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2018/1/3aac8d3e9a3e7322f5774cf64f8c71d2/1qli6jt6huechfatqcup7oosei_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2018/1/3aac8d3e9a3e7322f5774cf64f8c71d2/1qli6jt6huechfatqcup7oosei_b.jpg", "width": 600, "height": 399 } }, { "id":154126, "name":"Хятадууд ургамлын гаралтай зуурмаг ашиглан хоёр километр газар мод тарьжээ", "description":"Хятадууд ургамлын гаралтай зуурмаг ашиглан хоёр километр газар мод тарьжээ", "published":1514261866000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2017/12/542a57cf0fc97840fc3139cc66ab8a4f/p2btk8nlmqe5e610fuk2b869e_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2017/12/542a57cf0fc97840fc3139cc66ab8a4f/p2btk8nlmqe5e610fuk2b869e_b.jpg", "width": 500, "height": 327 } }, { "id":153907, "name":"Хуучин iPhone-ны баттерейг шинээр солиход хурд нь нэмэгддэг байна", "description":"Хуучин iPhone-ны баттерейг шинээр солиход хурд нь нэмэгддэг байна", "published":1513824743000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2017/12/be6dd497ffd940f4abb19cb4c3fb63cd/5udna9fvup83qanccsmj1vmoud_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2017/12/be6dd497ffd940f4abb19cb4c3fb63cd/5udna9fvup83qanccsmj1vmoud_b.jpg", "width": 1500, "height": 1000 } }, { "id":153796, "name":"Сансарын станцад даалгавар биелүүлэхээр шинэ баг дэлхийг орхин хөөрлөө", "description":"Сансарын станцад даалгавар биелүүлэхээр шинэ баг дэлхийг орхин хөөрлөө", "published":1513669356000 ,"image": { "tinyPath": "/mongoluls/images/2017/12/e901323bf2e2f951fd90d8034ce39e08/7904p3nsn2v58vr46o0d6e77g8_t.jpg", "bigPath": "/mongoluls/images/2017/12/e901323bf2e2f951fd90d8034ce39e08/7904p3nsn2v58vr46o0d6e77g8_b.jpg", "width": 966, "height": 644 } } ]